Mesafeli Satış Sözleşmesi

Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda şatış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

Satış Sözleşmesi

İKS TEKSTİL HOBİ ÜRÜNLERİ PAZ.SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.

Madde - 1
Is bu sözleşmenin konusu, SATICInın, ALICIya satısını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satısı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı yeni (ve 4077 sayılı eski) Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Madde - 2
SATICI BILGILERI
İKS TEKSTİL HOBİ ÜRÜNLERİ PAZ.SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. Adres: Tekstilkent B-13 Blok No:34 Atışalanı Esenler İstanbul
("Çikolatabalığı" İKS Tekstil Hobi Ürünleri Paz.San. ve Dış Tic. Anonim Şirketinin tescilli hizmet markasıdır.) Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır.
Tel: 0 212 438 34 80
Faks: 0 212 438 34 82


Madde - 3
ALICI BILGILERI
Tüm üyeler: İKS TEKSTİL HOBİ ÜRÜNLERİ PAZ.SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. Firmasının e-ticaret mağazası www.cikolatabaligi.com'a üye olup alışveriş yapan tüm ALICIlar. (Bundan sonra ALICI veya müşteri olarak anılacaktır).

Madde - 4 SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ:

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.cikolatabaligi.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı yeni (ve 4077 sayılı eski) Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler ALICIya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.Madde - 5 GENEL HÜKÜMLER

5.1- ALICI, www.cikolatabaligi.com internet sitesinde madde 4'te tüm özellikleri belli edilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli, kargo ücreti ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Teslimatlar yalnızca satıcı tarafından belirlenen kargo şirketleri veya satıcı dağıtım ağı ile kimlik kontrolü yapılarak teslim edilecektir. ALICI farklı bir kargo şirketi ile teslimat talep edemez.

5.3- Tüm gönderilerde Kargo ücreti ALICI tarafından karşılanır. Kargo ücretini ürünün gönderildiği Lojistik firması belirler. Kargo ücretleri, alışveriş sırasında ekranda online olarak hesaplanıp faturaya eklenir. Alışveriş sürecinde ALICI'nın ne kadar kargo bedeli ödeyeceği her zaman bellidir.Böylece ALICInın ödeme miktarına ürün fiyatıyla kargo fiyatı birlikte yansır. ALICI sipariş ettiği ürünleri teslim alırken herhangi bir ücret ödemez.

5.4- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.5- ALICI sipariş paketini teslim alırken mutlaka kontrol etmeli hasarlı ve hatalı paketleri teslim almamalıdır. Paket teslim alındığı anda sipariş kargo yetkilisi tarafından eksiksiz ve sağlam olarak teslim edilmiş sayılacaktır.

5.6- Sözleşme konusu ürünün ALICI'ya veya bildirdiği kişiye teslimatı için, işbu sözleşmenin ve ön bilgilendirme belgesinin ALICI tarafından imzalanmış ve satış bedelinin ALICI tarafından ödenmiş olması şarttır. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyit işlemi, yine elektronik ortamda yapılır. SATICI, ürünler için, sözleşme konusu ürün ALICI'ya ulaşmadan, ALICI tarafından beyan edilmiş ve işbu satış sözleşmesinde yeralan e-mail adresine, yapılan satış ile ilgili bilgilendirme formu gönderecektir. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.7- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

5.8- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa e-posta ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

5.9- Satılan ürünlerden, Garanti belgesi olan veya olmayanlarından, arızalı veya bozuk olanları, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır.

5.10- ALICI, internet sayfasında istenilen tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olarak girmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Satışlar 18 yaşın üzerindeki ve Türkiye' de ikamet eden müşterilerle gerçekleştirilir. SATICI, yanıltılarak 18 yaşın altındaki kişilerce satış sözleşmesi yapılması halinde sözleşme SATICI tarafından tek taraflı olarak derhal iptal edilir. Ürün ALICI' ya teslim edilmiş ise, tüm masrafları ALICI' ya ait olmak üzere ürün satıcıya iade edilir. Eğer iade edilecek ürünün ambalajı açılmış, ürün tahrip görmüş ya da bozulmuş ise ürün SATICI tarafından teslim alınmayacak ve ürün bedeli ALICI'ya iade edilmeyecektir. ALICI, bu fesihten dolayı her ne ad altında olursa olsun hiçbir hak ve alacak talep edemeyecektir.

5.11- SATICI, ilerleyen zaman içerisinde ödeme seçeneklerini değiştirmeye, artırmaya, azaltmaya ya da kaldırmaya yetkilidir. Satışı yapılan tüm ürünlere KDV dahildir. Vergi hariç (Tax free) satış yapılmaz.

5.12- SATICI www.cikolatabaligi.com internet adresinde kullanıcılarına verdiği hizmetlerin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza ve sair teknik sebeplerden; bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi yahut hizmetin kesintiye uğramasından; keza donanım, yazılım ve internet sunucusundan kaynaklanan aksaklıklardan sorumlu tutulamaz.

5.13- "çikolatbalığı", İKS Tekstil Hobi Ürünleri Paz.San. ve Dış Tic. Anonim Şirketinin tescilli hizmet markasıdır. Site içerisinde adı geçen ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir. İKS Tekstil Hobi Ürünleri Paz.San. ve Dış Tic. Anonim Şirketi, sahibi bulunduğu www.cikolatabaligi.com internet adresi ve sanal mağazasında önceden bildiride bulunmaksızın site içeriğini ve fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Sitemizi kullanan tüm ziyaretçi ve üyelerimiz; yukarıda açıklanan bilgi ve uyarıları kabul etmiş sayılırlar.


5.14-Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI

6.1 ALICI, Ürünü teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Buna göre, müşteri, ürünü aldıktan sonra, 14 gün içerisinde sebepsiz iade etme hakkına sahiptir. Cayma Hakkı kullanılarak iade edilen ürünler için kargo masrafı müşteriye aittir.

6.2 ALICI, cayma hakkını kullanarak, ürünün iadesini yapıp ödediği tutarı SATICI'dan geri almak için Madde 6'da belirtilen İade Şartlarını yerine getirmek zorundadır.

6.3 Sebepsiz caymaya konu olan satın alma ALICI tarafından Banka üzerinden kredi kartı ödemesi ile yapılmış ve onaylanmış ise, iade edilecek ürün veya ürünlerin YTL tutarı, ilgili bankanın İKS Tekstil Hobi Ürünleri Paz.San. ve Dış Tic. Anonim Şirketi'nin alacağı tutara uyguladığı banka komisyon tutarı düşülmüş şekilde ALICI'ya ödenir.

6.4 ALICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 7- İADE ŞARTLARI

7.1 Satın alınan ürünlerden T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından garanti belgesi ve/veya servis-bakım-onarım zorunluluğu bulunanlar üretici ya da ithalatçı firmanın garantisi altındadır. Bu zorunluluklara tabi olmayan ürünler madde 5 ve 6 kapsamında belirtilen cayma hakkı şartları dahilinde ya da hatalı/ayıplı ürünlere uygulanan şartlar dahilinde değerlendirilecektir.

7.2 ALICI, satın almış ve teslim almış olduğu ürünü, orijinal ambalajında, ambalajı açılmamış, tahrip edilmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış halde, teslim tarihinden itibaren ondört (14) günlük süre içerisinde, teslim alınan şekli ile iade edebilir.

7.3 İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte kabul edilir. Aksi halde iade edilmek istenen ürün SATICI tarafından iade alınmayacak ve ALICI'ya ürünün para olarak tutarı da iade edilmeyecektir, ödenmeyecektir.

7.4 Orjinal kutusu/ambalajı ezilmiş, yırtılmış, bozulmuş, zarar görmüş, kirlenmiş, koli bandı yapıştırılmış, kargo etiketi veya kargo bandı yapıştırılmış, tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi SATICI tarafından kabul edilmeyecektir.

7.5 ALICI, satın aldığı ürünü iade etmek için , info@cikolatabaligi.com adresine ya da sitede belirtilen faks numarasına, ürün fatura numarası, sipariş numarası ve iade sebebini belirten bir e-mail ya da faks göndermesi gerekir. SATICI, bu e-mail ya da faksı aldıktan sonra ALICI'ya geri dönüp ürünün nereye ve nasıl iade edileceğini bildirecektir. ALICI, bundan sonra iade edilecek ürünü faturası ile birlikte, Madde 6.2, 6.3 ve 6.4'te belirtilen şartları sağlayarak SATICI'ya ulaştıracaktır. Cayma Hakkı kullanılarak iade edilen ürünler için kargo masrafı ALICI'ya aittir. Bu durumda ALICI dilediği kargo firmasıyla iade edilecek ürünü SATICI'ya gönderebilir. Ayıplı/Hatalı Malların iadesinde ise, ALICI, ürünü, karşı ödemeli olarak gönderebilir. ALICI, hatalı ürünün iadesinde kendisine ürünü satın alırken teslimatı yapan kargo firmasını kullanmalıdır. Farklı bir kargo firmasıyla ödemeli gelen paket kesinlikle kabul edilmez.

7.6 İade edilen ürün SATICI'ya ulaştıktan sonra öncelikli olarak İade bölümü tarafından incelenir, gerekirse ürünün yetkili servisine veya tedarikçi firmaya test etmeleri için gönderilir. Madde 6.1 ile 6.10 arasındaki tüm şartlar sağlanıyorsa iade işlemi başlatılır. Bu işlemin süresi üç(3) ile yedi (7) gün arasında değişmektedir.

7.7 Havale iadeleri, iade edilen ürün, iade bölümü tarafından incelendikten sonra beş(5) iş günü içinde, kredi kart iadeleri yedi(7) iş günü içinde yapılacaktır. Bankanın ALICI'nın kredi kartı iadelerini aynı gün içinde hesabına yansıtmaması durumunda, SATICI bu gecikmeden sorumlu tutulamaz.

7.8 Satılan ürünün hatalı olması veya taşıma sırasında paketin zarar görmesi ve sonucunda bu zararın tespit edilerek ürünün ALICI tarafından teslim ALINMAMASI durumunda, kargo ücreti SATICI tarafından karşılanacaktır. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın ALICI'da kalan kopyası ile birlikte en kısa zamanda SATICI'ya bildirilmelidir. En kısa sürede, ek bir ücret talep edilmeden, SATICI tarafından yeni ve sağlıklı bir teslimatın gerçekleşmesi sağlanacaktır.

7.9 ALICI, satın aldığı ürünün, hatalı/ayıplı çıkması durumunda bedel iade talep etmek yerine aynı üründen yenisini talep edebilir. Fakat, bu talebin karşılanması için ürünün SATICI'nın stoklarında bulunması gerektiğinden, SATICI, ürünü yenisi ile değiştirmek yerine ürün bedelini geri ödeme (iade etme) hakkına sahiptir. Bu durumda ALICI, Madde 6.5 ve 6.6'daki koşulları yerine getirmeli ve SATICI'ya ürün bedeli iadesi yerine aynı üründen yeni biri ile değişim yapılması isteğini açıkça belirten bir yazıyı e-mail veya faks yolu ile SATICI'ya ulaştırmalıdır.

7.10 Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Hijyenikliği bozulabilecek beslenme aksesuarları, gıda ile temas etmesi öngörülen mutfak gereç ve eşyaları, göğüs pompaları, emzirme ürünleri, ateşölçerler, sağlık ürünleri, buhar makinalarının arızalı veya hatalı olmadıkları sürece değişimleri söz konusu değildir.

7.11 Kitap, DVD, VCD, CD, kasetler ve her türlü kozmetik ürünlerin , sarf malzemelerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.


MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.